o zadruzi

Što je Zadruga?

Zadrugarstvo je postojalo već u najstarije ljudsko doba, a na našem području spominje se od rimskog doba. Zadruga je, kao poseban pravni oblik definirana Zakonom o zadrugama, kao dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana.

Član zadruge je osoba koja neposredno sudjeluje u radu zadruge, posluje putem zadruge ili koristi njezine usluge ili na drugi način neposredno sudjeluje u ostvarenju ciljeva zbog kojih je zadruga osnovana. Iz same definicije zadruge i njenog člana razvidno je da zadruga i članovi zapravo čine jedinstveni gospodarski subjekt, koji počiva upravo na radu članova zadruge. Svrha zadruge je ostvarivanje i promicanje gospodarskih interesa članova zadruge, a ne stjecanje profita, kao što je slučaj u društvima kapitala. U društvima kapitala maksimilizira se rezultat poslovanja, a u zadrugama rezultat svakog člana – zadrugara.

Osnivanje zadruge

Zadruge se osnivaju sukladno odredbama Zakona o zadrugama.

Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača koji su potpuno poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe, a svaki osnivač unosi osnovni članski ulog koji ne može biti manji od 1.000,00 kuna.

Redoslijed radnji prilikom osnivanja zadruge:

  1. Osnivačka skupština zadruge
  2. Donošenje osnivačkog akta – pravila zadruge
  3. Ovjeravanje dokumentacije kod javnog bilježnika
  4. Uplata članskih uloga
  5. Prijava u registar Trgovačkog suda
  6. Izrada pečata
  7. Prijava u registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku
  8. Prijava u Evidenciju zadruga i zadružnih saveza
  9. Otvaranje poslovnog računa zadruge

Zadrugom se upravlja zajedno sa svim ostalim zadrugarima, podržava se razvoj vlastitog poduzetništva, a zadrugari podržavaju i stimuliraju razvoj drugih zadrugara.

Zadruga IZAZOV
Vinarska 7B
10 312 Kloštar Ivanić
OIB: 38622223838

Predsjednik zadruge:
Josip Vrbat
Mob: 095/2244-888

Upraviteljica zadruge:
Jelena Lacković Žertuš
Mob: 091/760-9823

Zadruga izazov © 2020. Sva prava pridržana
Izrada web stranice: Make-or-brake j.d.o.o.

×
×

Košarica